poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Scenariusz użytkowy

Scenariusz użytkowy samochodu wycieczkowego

scenariusz użytkowy dla Fiat 500

Scenariusz użytkowy ukazujący zastosowanie Kvadratt, mebla modułowego
Scenariusz użytkowy ma za zadanie przedstawić za pomocą obrazków zastosowanie, sposób użytkowania przedmiotu. Jest to swego rodzaju komiks, na którym przedstawione są sytuacje w jakiej znajduje się użytkownik używający zaprojektowaną przez nas rzecz. Tak jak w przypadku szkiców, rysunku prezentacyjnego, tak scenariusz użytkowy służy lepszej komunikacji pomiędzy projektantem, a odbiorcą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz